27 Eylül 2014 Cumartesi

Dîvân'dan

Pîrimiz, manevî mürebbîmiz Osman Bedrüddîn Hz.lerinin Divân'ından tesbît edebildiğimiz kadarını, üzerinde yapılan nâçiz bir çalışmadan sonraki hâliyle takdîm ederken; mısra ve beyitleriyle ruh ve gönüllerimize, şelâle ve çağlayanlar misâli dökülen hakîkatler ummânından cümlemizi nasîblendirmesini; başta Fahr-i Kâinât Efendimiz (s.a.v) olmak üzere, bütün evliyâullah'ın şefâatine mazhar kılmasını Cenâb-ı Hakk'dan niyâz eyleriz.

0 yorum :

Yorum Gönder