28 Eylül 2014 Pazar

Kim gelüb bûgün girersê Sâminî gülzârınâ Bir kademdê vâsıl ôlur elbet ol dildâr'ınâ.

Kim gelüb bûgün girersê Sâminî gülzârınâ
Bir kademdê vâsıl ôlur elbet ol dildâr'ınâ.

Bir nefestê mürde dil bûlur hayât-î câvidân,
Sâminî enfâs-ı kudsünden girer hem yârınâ.

Âlem-i mânâda şâh olmak dilersen sâlikâ,
Gel bugün ver varlığın sen Sâminî'nin vârınâ.

Hem gönül âyînesin gerd-î sivâ'dan pâk kıl,
İr Huzûr-u hazret'ê yanmâ bu firkat nârına.

Âlem-î Kuds'ê erişmek ister îsen Bedriyâ,
Sıdk ilê gel bende ol, gir Sâminî pâzârınâ.Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün


Lûgatçe:


Gülzâr: Gül Bahçesi

Dildâr: Yar, sevgili

Mürde: Ölü

Cavîdân: Sonsuz

Gerd-i Siva: Sivâ tozu

Firkat: Ayrılık

0 yorum :

Yorum Gönder