28 Eylül 2014 Pazar

Yâ Rabbenâ Yâ Rabbenâ, rahm'et kulun bîçâreyê, "Günâhınî yarlîğayûb" rahm'et kulun bîçâreyê

Yâ Rabbenâ Yâ Rabbenâ, rahm'et kulun bîçâreyê,
"Günâhınî yarlîğayûb" rahm'et kulun bîçâreyê,

Bir âcizü bîçâreyim, lutfeyle yûzî kâre'yim,
Ettim kesel, âvâreyim; rahm'et kulun bîçâreyê.

Gerçî günâhım bîaded, lâkin Senî bildim Samed,
Lutfeyle Allâh'ım meded, rahm'et kulun bîçâreyê.

Zenb-î vücûdum pek büyük, çêkilmez oldû işbu yük;
Zâtin büyük, afv'in büyük, rahm'et kulun bîçâreyê.

Benden benî al Rabbenâ, Sen'den yanâ sal Rabbenâ,
Bahşet banâ hal Rabbenâ, rahm'et kulun bîçâreyê.

Kurtar Sivâ'dan Rabbenâ, vasl'ın müyesser kıl banâ,
Bûlam (Bekâ ender fêna), rahm'et kulun bîçâreyê.

Yakmâ firâk'ın nârınâ, girgör bekâ gülzârınâ,
Koymâ bu îşim yârınâ, rahm'et kulun bîçâreyê.

Yandırma nâr-i firkatê, girgör sarây-î Vahdet'e,
Gîrem Huzur-û Hazret'ê, rahm'et kulun bîçâreyê.

Bahşet banâ aşk âteşî, ref'it gönülden teşviş'î,
Bâşîma koy devlet kuşû, rahm'et kulun bîçâreyê.

Lutf't kulun âvâreyê, sen merhem ur bû yâreyê,
Hiç kimse girmez ârayê, rahm'et kulun bîçâreyê.

Benden benî fân îdegör, katrâ'mı ummân îdegör,
Vasl'ınla handân îdegör, rahm'et kulun bîçâreyê.

Ref'it hicâb-î gafletî, kesrette îdem vahdet'î,
Bûlam huzûr-û Hazret'i, rahm'et kulun bîçâreyê.

Bedrî kulundur derdmend, döndû sanâ ol Müstemend,
Yârab bişâh-î Nakşibend,rahm'et kulun bîçâreyê.


Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün


Lûgatçe:

Kesel: Tembellik

Zenb: Günah

Ref'it: Kaldır

Teşviş: Bulanıklık

Handân: Gülen

Hicâb: Perde

Derdmend: Derd sahibi

Müstemend: Gamlı, mahzun

0 yorum :

Yorum Gönder