30 Kasım 2014 Pazar

Nefy'edüb ağyâr'ı dil'den Hakk'a dön gel Yâr'ı gör, Dîde-î Hakbin bulub bû Dâr'dâ Deyyâr'ı gör

Nefy'edüb ağyâr'ı dil'den Hakk'a dön gel Yâr'ı gör,
Dîde-î Hakbin bulub bû Dâr'dâ Deyyâr'ı gör.

Eyle gel mir'ât-ı kalbin mâsivâ'dan hoşça pâk,
Nakş-ı kesretten geçüb dil'dê heman ol vâr'ı gör.

Yok bu pâzâr-î fenâ'nın kârı bildin ey gönül,
Kıl teveccüh sen sanâ gel Hakk ilê pâzârı gör.

Kesret-î ağyâr'a bakmâ, Vahdet-î Hakk'î gözet,
Geç bu sûret âleminden mâ'nâda Dîdâr'ı gör.

Gel Cemâl'î "Sümme Vechüllâh"ı gözlê Bedriyâ,
Ârif îsen taht-ı dil'dê Şâh olan Hünkâr'ı gör.